Translate - Traductor

martes, 12 de noviembre de 2013

PARQUE AGRARIO NA PARROQUIA DE SANTA CRISTINA DE MONTOUTO (ABEGONDO).- PXOM 2012

PARQUE AGRARIO DE MONTOUTO (ABEGONDO)
Parque agrario de Montouto.
Previsión do PXOM de Abegondo 2012Coa aprobación do PXOM no ano 2012 o Concello de Abegondo reserva un amplo espazo de terreno para a creación dun Parque Agrario, o cal supón unha das novidades que este documento contén no seu conxunto. Aínda que mais hai; pero hoxe toca esta.

Está situado na parroquia de Santa Cristina de Montouto, á beira da estrada AC-542 Betanzos-Mesón do Vento, á beira dereita, onde o seu comenzo está case enfrente ó lugar de O Franco.

Está calificado como Solo Urbanizable non Delimitado. Pode consultarse a súa ficha no Tomo VII.b do PXOM.

Figura como a ficha S-TI17.

Este é un resumo, aínda que se publica a ficha oficial municipal que figura no planeamento.

O uso para o que debe ser destinado é o industrial, estando prohibido o residencial, sendo compatibles para o resto. O destino debe ser exclusivamente a usos industriais vencellados ao mundo agrogandeiro con usos compatibles coma terciarios.

Ten unha superficie de 642.679,68 m2.

A iniciativa de planeamento deberá ser privada

A edificabilidade fíxase nun 0,55 m2/m2.

O primeiro dos plans de sectorización que desenvolvan o ámbito deberá prever unha única conexión coa estrada autonómica (AC-542 de Betanzos ó Mesón do Vento) para todo o ámbito.

Aquí a ficha do planeamento que especifica as condicións deste solo para o parque agrario:
Este é ámbito que figura tamén nos planos do PXOM 2012.Que visto así ata parece que queda moi soso, pero que pode compararse coa primeira fotografía para ver concretamente donde se localiza esta reserva de solo.

Se aínda así non se percata, esta é a situación en fotografía.
Situación das parcelas que comprenden o Parque Agrario
 de Montouto (Abegondo)

La noticia causó un gran impacto, bueno, por lo menos hubo medios de comunicación que recogieron información sobre el asunto: 
Aquí se menciona que inicialmente la iniciativa pública era la inicialmente prevista,
para cambiarla en el documento definitivo pasando a ser privada.


En esta otra noticia se abarcan distintas posibilidades en cómo puede ser gestinado todo este terreno.

Si no le gustan todas estas cosas, ni estas noticias; no se preocupe. Aquí, leyendo un poco más abajo tiene más cosas que lo mismo le pueden interesar. Osea, pruebe y luego ya me dirá. Lo mismo le despierta alguna curiosidad más o algo de entretenimiento.

ojo !!, no se olvide, si esto no le gusta, no se preocupe le propongo que me diga que le gustaría leer, y entonces voy yo y se lo pongo. Vamos, información a la carta, pura y dura, así como quien no quiere la cosa....


OUTROS ENLACES QUE LLE PODEN INTERESAR:

ABEGONDO UN CURRUNCHO DAS MARIÑAS

----------------------------

Enlaces planos SOLOS DE NUCLEO en parroquias


ENLACES QUE LLE PODEN INTERESAR: