Translate - Traductor

viernes, 4 de octubre de 2013

"O ABEGONDO DOS 50".- Libro de Pedro A. Barros Pedreira.- (a) "Antón do Cruceiro"

O ABEGONDO DOS 50

Portada do libro "O Abegondo dos 50"Veciños da parroquia de Abegondo que saen
publicados no libro "O Abegondo dos 50"


“O Abegondo dos 50” é o título dun libro editado no ano 2004 do cal é autor o abegondés Pedro A. Barros Pedreira (a) "Antón do Cruceiro". Nel relata de forma maxistral a parroquia de Abegondo na década dos anos 50 do século pasado según as súas propias vivencias.

No libro trátanse anécdotas, contos, vivencias, biografías de veciños, profesións, utensilios da época, xogos, … que van compoñendo este libro que ó meu entender poucas parroquias de Galicia poden ter tal cousa contadas tan polo miudo e plasmadas por escrito de xeito tan preciso e ameno. Así era "Antón do Cruceiro" e así nos conta o “Abegondo dos 50”.

Lembremos que él era natural da propia parroquia de Abegondo, fillo de Eduardo, o taberneiro; do cal tamén inclúe na publicación as propias vivencias que acontecían ó carón dese punto tan paradigmático como foron as tabernas no rural galego.

Repasa un por un todos e cada un dos rueiros que formaban naqueles anos a parroquia de Abegondo. En cada rueiro vai mencionando todas as casas que había. Pero non só eso. Baixa incluso ata lembrar e relatar as familias as familias e persoas que habitaban en cada unha delas.

Tal como sinala na presentación do libro, o que pretende facer é “un repaso aos veciños de entón, un traballo propio da época, unha profesión, o retrato dalgún “personaxe”, un xogo propio daquela xa lonxana década, algunha anécdota, fotografías referidas a xente de moitos dos rueiros e, alomenos de cando en vez, algún pasatempo e vocábulos vixentes entón e medio mortos ou mortos definitivamente na actualidade…, deixar constancia por escrito de certos datos e acontecementos dun tempo recentemente fuxido..”.

Contraportada do libro


Aínda que intentarei abondar en próximas publicacións mais polo miudo o contido deste libro, a modo de referencia, sinalar algúns dos apartados e temas que trata, que ademais dos xa mencionados podemos salientar os seguintes: (se pincha AQUI pode ver cómo era a vida na taberna según o seu relato).

No apartado que lle dedica ós xogos, fala dos zancos, bolas e bailaricos, tres en raia, as agachadas, a billarda, o galope, a pillada, a buxaina, a Mariola, as sete e media ou o fútbol.

Nos labores típicos daqueles tempos trata de traballos como os de mante-las vacas; amaña-lo cocedoiro, a sementeira, o ensino, ir á louza, o zoqueiro, o barbeiro, o lagoeiro, ou o proceso do millo.
Trata algúns dos veciños como personaxes: entre outros figuran Caramés, O Ferrador, Carballas, Claudino de Fachal, Luis de Pérez, o tío Manoel, Xervasio, o muiñeiro, Victoriano, Isidoro ou Xoaquín,
Sinalar que tamén menciona e relata como era a vida diaria na parroquia en temas como o da luz eléctrica, a cociña con lareira; medas e palleiros, as festas do verán, o río Gobia ou da Viaña, os galiñeiros, a bichería que había nas casas, a fonte das Viñas, zorras cheas de patexo, cereixas e ameixas; ferramentas varias, o fútbol da época, cómo se conservaban os alimentos, a pista Peneda, O Souto de Roque, paxes e cribos, etc…
Eduardo "o taberneiro"


Tamén inclúe datos ou anécdotas de profesións como as de carreteiro, o chalaneo, o enterramortos ou o matachín.


Alguns dos personaxes que saen retratados no libro:
Outros enlaces que lle poden interesar: